نشست های کسب گپ

همه آنچه باید در مورد کسب گپ بدانیم

همه آنچه باید در مورد کسب گپ بدانیم

کسب گپ چیست؟

شنیده اید که می گویند تجربه بالاتر از علـم اسـت؟
نه اینکه علم زیر سوال برود بلکه در واقع این  سخن می خواهد بر نــقش ِ تمـام کنـنده تجربه تأکید کـند.
حتی علم هم در اغلب موارد چیزی نیست جز تـجربه هایی که از روش ِ نظام مند تبدیل به علم شـده اند.

حالا این مقدمه را گفتیم تا بگوییم مـا در کـسب گپ به چیزی فراتر از علم و موثر تر از آموزش فـکر می کنیم.
ما می خواهیم تجربه واقعی انسان ها را ثبت و نشر کنیم.
پس کسب گپ یک بـرنامه (و درآیـنده  یک  پلتفرم) برای ذخیره وانتشار تجربیات انسان ها می باشد.این تـجربیـات  مرتـبط با فـعالیت های حرفه ای می باشد و تمام گستره شغلی و کسب و کار رادربرمی گیرد.

 

شما در کسب گپ به معدن ارزشمند تجربه های ناب انسان ها دسترسی خواهید داشـت:


تجربه هایـی که بـرایشـان هـزینه ای گـزاف به اندازه عـمر صــاحبانشـان پرداخت شـده است و شما به رایگان آنها را تصاحب خواهید کرد.
شما در کسب گپ تجربه ها را زندگی  خواهید کرد  و بـه انـدازه آنـها بزرگ  خواهید  شـد.
چرا که انسان چیزی نیست جـز تـجربیاتش!

کسب گپ چیزی نیست جز مـخزن بـزرگی از  تجربه های افراد و شرکت ها که هزینه موفقیت شما را پایین می آورد


لینک کوتاه : https://qomfair.com/b/0ebb

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید