نشست های کسب گپ

کسب گپ از کجا شروع شد؟

کسب گپ از کجا شروع شد؟

وحید رضا صادق منش از سال 93 این راه پرچالش را شروع کرد.

او که یک مدرس دانشگاه و مشاور شغلی مـی باشد از مدت ها قبل در زمینه مدیریت دانش و تجربه نگاری مطالعه مـی کرد،با یکی از سـازمان های بـزرگ کـشور یک پـروژه پژوهشی نـیز در هـمین زمیـنه انجام داد.

در نهایت از سال 93 تاکنون کسب گپ را با فراز و  نشـیب  هـــای  متعدد  رشـد داده است.

کسب گپ ابتدا با نام اندیشکده اینترنتی ویستا شـروع به فعالـیت کرد ولـی در ادامـه بعلت آنکه نـام اندیشـکده با مأموریت های تجربـه نگـاری مرتبط نبود به کسب گـپ تغییـر نام داد.البتـه از سال 98 فاز جدید توسـعه آن با دعوت از تیم های تازه نفس شکل گرفت.
امتیاز کسب گپ متعلق به گـروه برندسازی و کسب و کار صادق منش است.

همه اشخاصی که تشنـه موفقیـت و حـرفه ای شدن هستند مخاطب کسب گپ خواهند بود.
بـه عبـارتـی دیـگر هـمه انسانها می تـوانند از کسـب گـپ بهره گیرند.


لینک کوتاه : https://qomfair.com/b/af72

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید