نشست های کسب گپ

مخاطب کسب گپ کیست؟

مخاطب کسب گپ کیست؟

هـمه اشخاصی که به اولـویت دانـش و تـجربه بـر آزمـون و خـطا اعتـقاد دارند مخاطب کـسب گـپ مـی باشـند. به عـبارت دیـگر هــر شـخـصی که به دنـبال یادگیری و توسعه خود باشد می تواند مخاطب کسب گپ محسوب شود. به زبان ساده تر مخاطبـین کسب گپ شامل موارد زیر می باشد:

1- مدیران و  سیاست گذاران بخش  های خصوصی و دولتی
2- دانـشـجویان،دانـش آمـوزان و هـمه اشـخاصی کـه در بـخــش هــای رسـمی و غـیــر رسـمی مـهــارت آموز می باشند.

3- کارکنان و کارمندان بخش های دولتی و خصوصی
4- کــارآفرینان و فعالان صنفی و صنعتی
5- نــوآوران،تـکنـولـوژیـسـت هـا،فعالان دانش بنیان و استارتاپی

 6- عـمـوم شـهـرونـدان


لینک کوتاه : https://qomfair.com/b/df96

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید